Svatopluk a Metoděj

05. 07. 2012 | † 21. 03. 2015 | kód autora: OsV

Svatopluk a Metoděj

Hodnocení pořadu:
Počet hlasů: 103 

Jak to bylo s počátky prvního státního celku na našem území? Dramatická minulost Moravanů (1997). Připravili P. Charvát a M. Petřík

Svatopluk v mnišském rouše na Arnulfově dvoře, Dalimilova kronika, foto: wikimedia.orgDíky své příznivější zeměpisné poloze se po určitou dobu Morava rozvíjí dynamičtěji než sousední Čechy. Na konci 8. století je avarská říše zničena vojsky Karla Velikého. Moravané se tím vymaní z vnucené barbarské podřízenosti a navazují kontakty s vyspělejší latinskou civilizací na západě. V roce 831 se moravští předáci nechávají pokřtít a v zemi se chopí moci první historicky známý vládce Mojmír. Po jeho smrti se ujímá vlády kníže Rastislav, kterého známe především povoláním dvou byzantských misionářů Konstantina a Metoděje na Moravu v roce 863. Úsilí obou vzdělaných mužů v šíření víry je sice úspěšné, ale jejich několikaletá činnost vyvolá natolik pochybnosti u papeže, že se oba musejí obhajovat v Římě ze svých záměrů. Zestárlý Konstantin se na Moravu již nevrátí a pod řeholním jménem Cyril později v římském klášteře umírá. V misijní činnosti pak s nejrůznějšími obtížemi pokračuje jen Metoděj a sice až za vlády Rastislavova synovce Svatopluka.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/880118-kronika-ceska/29732121501-svatopluk-a-metodej/


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.